MILJØ
Et intakt, rent miljø og lavt energiforbrug er i dag det mest elementære udtryk for livskvalitet og klog virksomheds- og livsfilosofi. Denne erkendelse er basis for vores virke og grundlaget for vores handlemåde. Hertil hører imidlertid også en fornuftig og langsigtet ansvarlig omgang med klodens økosystem, dens ressourcer og naturlige kredsløb.

BÆREDYGTIGHED
Interstuhl har for længst erkendt betydningen af dette emne og bestræber sig på at integrere og styrke bæredygtighedstanken i virksomheden. Miljøbevidsthed er fast forankret i virksomhedens filosofi. Vi holder øje med, at alle produkter og produktionsmetoder er miljømæssigt forsvarlige.


{{bildmeta2}}
{{bildmeta3}}
{{bildmeta4}}
{{bildmeta5}}
{{bildmeta6}}
{{bildmeta7}}
{{bildmeta8}}
{{bildmeta9}}
{{bildmeta10}}
{{bildmeta11}}
{{bildmeta13}}
{{bildmeta14}}
VI ER EN FAMILIEVIRKSOMHED
Målet med vores økonomiske handlinger er at sikre virksomheden for den næste generationen og for vores medarbejdere. Her fokuserer vi på en organisk vækst, især på vores eksportmarkeder. I forbindelse med en bæredygtig udvikling betragter vi ikke den økonomiske dimension som en isoleret faktor. Netop som familievirksomhed i tredje generation ser vi det som vores særlige ansvar at efterlade vores børn og børnebørn et intakt økonomisk, økologisk og socialt miljø. Vi er og forbliver en indehaver ledet familievirksomhed med hovedsæde i Tieringen. Også i fremtiden vil vi tilbyde mennesker sikre arbejdspladser og muligheder for individuel videreudvikling.
GODT FOR MENNESKENE.
  GODT FOR REGIONEN GROSSER HEUBERG
Som regionalt forankret virksomhed har det altid været et element i Interstuhl's selvforståelse at påtage sig et socialt ansvar i og for regionen. Vi profiterer af menneskene fra regionen, som arbejder for os, og således skal menneskene fra hver generation og fra alle befolkningsgrupper profitere af faciliteter og projekter, der understøttes af Interstuhl. Fokusområdet for vores engagementer er i dag først og fremmest projekter fra områderne uddannelse, sport, arbejde og sociale forhold. Uanset om det gælder højdepunkter som f.eks. 'Interstuhl Cup' eller levering af kontormaterialer til den lokale skole. 

{{bildmeta16}}
HELDAGSBØRNEHAVER
Netop i tyndt befolkede områder er det vigtigt at knytte medarbejdere til virksomheden over længere tid. Netop ved de mange unge par, som arbejder hos Interstuhl, har der tidligere ofte være en konflikt mellem arbejde og ønsker om familieforøgelse. På Interstuhl's initiativ blev den lokale børnehave udvidet til en heldagsbørnehave (fra 2,5 år) og tilført en årlig økonomisk støtte. Ved hjælp af andre foranstaltninger understøttes børnehaven aktivt, idet f.eks. børnenes middagsmad tilberedes og betales af Interstuhl-køkkenet. Til gengæld kan Interstuhl's medarbejdere få passet deres børn i børnehaven. En Win Win-situation for alle involverede
LEBENSHILFE ZAW
Zollernalb-værkstederne (Bisingen og Lautlingen) hører efterhånden til vores faste stamleverandører. Siden 1999 har vi kontinuerligt udbygget samarbejdet. Omfanget af sortimentet og fabrikationsdybden er konstant stigende. Foreningen Lebenshilfe ("Livshjælp") reagerer hurtigt og fleksibelt på skiftende udfordringer. Det mangeårige samarbejde er præget af høj kvalitet og gnidningsfri processer. Medarbejderne bekræfter med deres høje pålidelighed og deres engagement dagligt på ny, at beslutningen om at samarbejde var rigtig og vigtig. Både Lebenshilfe med sine medarbejdere og vi profiterer af dette partnerskab.

Interstuhl Logo