Stof og læder
Netdesign

Bredde:
Skuretest: 70.000 -100.000
PILLING: 5
LYSÆGTHED: 7
Gnidningsægthed: 5

Farver
8113
8114
8123
8125
8140
8144
8148
8162
8172