Akustik i rum
Whitepaper    09.07.2021     12524


Akustik i rum –

En væsentlig velvære-
og produktivitetsfaktor


Emnet akustik spiller en stor rolle i menneskets arbejdsmiljø. Især ved åbne arbejdsområder og storrumskontorer er der særlig fokus på de akustiske forhold. Knap halvdelen af alle beskæftigede på kontor føler sig regelmæssigt generet af støj.1 Herunder er opfattelsen af forstyrrelser på grund af støj ofte meget subjektiv. Der er imidlertid akustiske faktorer, som påviseligt har negative konsekvenser for mennesker og deres arbejde. Støj er allestedsnærværende og kan i mange situationer blive en forstyrrende faktor. Talende eller telefonerende kolleger, printere og kopimaskiner, kaffemaskinen – der er mange kilder til støj. Desto vigtigere bliver akustiske løsninger, som begrænser lydens udbredelse i rum. Men hvad er lyd egentlig? Hvad forstår man ved akustik? Hvordan opstår støj? Hvordan opfører den sig i rum, og hvordan kan man begrænse den? Disse spørgsmål undersøger vi nærmere i det foreliggende whitepaper, hvor vi også vil belyse temaet akustik i rum fra forskellige sider, især i kontormiljøer.

READ MORE


349


          


Undersøgelse