Te veel en verkeerd zitten maakt ziek!
Wees voorzichtig met de 'Sedentary Lifestyle'.
De toenemende digitalisering blijft een aanzienlijke invloed uitoefenen op het privéleven en vooral ook op het beroepsleven. Op basis van deze inzichten spreekt men momenteel van een 'Sedentary Lifestyle', d.w.z. een zittende levensstijl, die ongezonde gevolgen heeft. Wie zich niet beweegt, maar van de werkstoel via de autostoel naar de tv-stoel thuis gaat en zo als 'couch potato' wordt bestempeld, brengt ernstige en permanente schade aan zijn lichaam toe.

als men het gedrag en de situatie in de werkomgeving vandaag de dag bekijkt, dan stelt men vast dat de mens alleen nog maar zit. Gebrek aan beweging en een starre zithouding gelden als het belangrijkste probleem van de moderne tijd. En dat niet alleen op kantoor. Over het algemeen is er - zowel in het beroepsleven als in de vrije tijd - gewoon te weinig beweging. Volgens een onderzoek van de Universiteit Regensburg zitten volwassenen dagelijks ongeveer 60%. De Techniker Krankenkasse heeft berekend dat 44% van de Duitsers zittend werkt. Slechts 45% van de zittende werkers slaagt erin tussentijds regelmatig te bewegen.

Zo brengt lang zitten schade toe
De schade voor de gezondheid heeft betrekking op de wervelkolom, het hart, de stofwisseling en de spieren. Naast de lichamelijke aandoeningen neemt ook het risico op kanker toe. Om dit tegen te gaan, heeft Interstuhl in samenwerking met het Fraunhofer Institut en de Universiteit Tübingen opdracht gegeven voor onderzoek naar en diverse maatregelen ontwikkeld voor de manier waarop zittend werk gezonder kan worden vormgegeven.

In opdracht van Interstuhl werd een app ontwikkeld: door middel van in de stoel geïntegreerde sensortechniek wordt feedback verkregen over belangrijke vitale lichaamsfuncties. Biofeedback is de slogan. De mens moet een gevoel ontwikkelen voor en zich bewuster worden van zijn zitgedrag en hoe dit kan worden verbeterd.
Interstuhl heeft de oplossing:
Sensor Technology
De nieuwe weg
naar Balans
Sensortechnologie
op
kantoor
Met de ontwikkeling en introductie van de nieuwe App S 4.0, breidt Interstuhl zijn assortiment van producten ter bevordering van de gezondheid uit en stimuleert het gebruikers van App S 4.0 - in tegenstelling tot de Sedentary Lifestyle trend - tot meer beweging tijdens hun dagelijkse werk.
S 4.0: de weg naar Balans
Van zitten genieten en gezond blijven.
De nieuwe APP S 4.0 werkt als volgt: er wordt een sensor op de stoel bevestigd, waarmee het zitgedrag wordt gemeten. De vastgestelde gegevens worden via de data-interface overgedragen naar een smartwatch of naar de pc. S 4.0 vergelijkt de gewenste en de werkelijke waarden. Overeenkomstig de voorinstellingen bepaalt S 4.0 de maatregelen en biedt de persoon advies voor bewegingen en lichte trainingen tegen spanningen en vermoeidheid. Zo wordt de eigenaar van de stoel op de hoogte gebracht van zijn dagelijkse zitgedrag, aangemoedigd om zijn gedrag te veranderen en gemotiveerd om meer te bewegen.

S 4.0 de gezondheid-app made by Interstuhl. Goed voor de work-life-balance.
work-life-balance
De exclusief voor Interstuhl ontwikkelde app S 4.0 geeft direct feedback over de zithouding en de zitduur. De app controleert en adviseert de gebruiker de optimale zitinstelling. Want goed zitten betekent ook de stoel goed op de eigen behoeften instellen. Daarnaast geeft S 4.0 adviezen voor passende oefeningen, die u heel eenvoudig op de werkplek gedurende de dag kunt integreren en voor ontspannen en actief werken zorgen. Hier zijn enkele voorbeelden van oefeningen die S 4.0 in geanimeerde vorm aanbiedt als lichte losmaak- en ontspanningsoefeningen. Zo komt iedereen meer ontspannen en minder verkrampt door de stressvolle werkdag, blijft bovendien productief en zowel fysiek als mentaal fit en actief.
Interstuhl Logo